ตะเกียงน้ำมัน : KCM-LT Series
 
code: KCM-LT01 code: KCM-LT02 code: KCM-LT03 code: KCM-LT04  
ตะเกียงโบราณขาสูง ตะเกียงโบราณขาเตี้ย ตะเกียงโบราณไม่มีขา ประทีปเล็ก  
 
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 086-538 7371 , fax:(+66) 53-850 357