โมบายแขวน/กระดิ่งลม (Mobile / Wind Bell) : KCM-MB Series

code: KCM-MB01 code: KCM-MB02 code: KCM-MB03 code: KCM-MB04 code: KCM-MB05
ตุ๊กตาไล่ฝน กระดิ่งแมลงปอ ป้าย Welcome ป้าย อยู่ดีมีสุข และอื่นๆ ป้าย มั่งมีศรีสุข
         
         
       
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 086-538 7371 , fax:(+66) 53-850 357