เลขที่บ้าน (House Sign Number) : KCM-NUM Series

เลขที่บ้าน        
code: KCM-NUM01        
เลขที่บ้าน        
         
         
       
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 086-538 7371 , fax:(+66) 53-850 357