ชาม : KCM-BW Series

     
code: KCM-BW01 code: KCM-BW02 code: KCM-BW03 code: KCM-BW04 code: KCM-BW05
ชามไก่โค้ง ชามไก่บัวบาน 7~8" ชามซุปไก่ 4"~6" ชามซุปแพนด้า 4"~6" ชามไก่มีฝาปิด
code: KCM-BW06 code: KCM-BW07 code: KCM-BW08 code: KCM-BW09 code: KCM-BW10
ชามดอกยิ้ม 4"~6" ชามลายลีลาวดี 4"~6" ชามลายกระดังงา 4"~6" ชามลายลีลาวดี 4" ชามลายลีลาวดี 3.5"
code: KCM-BW11 code: KCM-BW12 code: KCM-BW13 code: KCM-BW14 code: KCM-BW15
ชามสีโทนผิวมัน 6.5" ชามไก่ทรงเปล ชามไก่เปลขอบปีก ชามไก่โบราณ ชามไก่ปากกว้าง 7"~8"
code: KCM-BW16 code: KCM-BW17 code: KCM-BW18 code: KCM-BW19 code: KCM-BW20
ชามลายเชอรี่ 3.5" ชามลายสตอเบอรี่ 3.5" ชามทรงโถตุ๋น 5~6" ชามลายดอกชบา 3.5" ชามซุปไก่โบราณ
code: KCM-BW21 code: KCM-BW22 code: KCM-BW23 code: KCM-BW24 code: KCM-BW25
ชามไก่ตรงก้นกว้าง 6" ชามดอกยิ้มปากกว้าง 7~8" ชามลีลาวดีปากกว้าง 7~8" ชามกระดังงาปากกว้าง 7~8" ชามตุ๋นเล็ก 4"
code: KCM-BW26 code: KCM-BW27 code: KCM-BW28 code: KCM-BW29 code: KCM-BW30
ชามรถม้าปากกว้าง 7~8" ชามแพนด้าปากกว้าง 7~8" ชามซุปรถม้า 4~6" ชามซุปช้าง 4~6" ชามซุปไผ่ 4~6"
code: KCM-BW31 code: KCM-BW32 code: KCM-BW33 code: KCM-BW34 code: KCM-BW35
ชามเพ็งช้าง 6.5" ชามเพ็งรถม้า 6.5" ชามเพ็งแพนด้า 6.5" ชามก๋วยเตี๋ยวโบราณ 5~8" ชามทรงรี 6~8"
code: KCM-BW36 code: KCM-BW37 code: KCM-BW38 code: KCM-BW39 code: KCM-BW40
ชามใบบัว 5"/8" ชามโบราณ(ถูกมาก) โถข้าวแช่ 7.5" Hot Pot ่ 6" ชามขอบสูงดอกยิ้ม 7"
code: KCM-BW41 code: KCM-BW42 code: KCM-BW43 code: KCM-BW44 code: KCM-BW45
ชามขอบสูงรถม้า 7" ชามขาวขอบปีก 7" ชามขาวปากกว้าง 7" ชามซุปขาว 4~4.5" จอกรองถ้วยยาง 13-28 oz
       
code: KCM-BW46        
ชามไก่ขอบสูง 6"        
         
 
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 054-010 237