แก้ว : KCM-CP Series

code: KCM-CP01 code: KCM-CP02 code: KCM-CP03 code: KCM-CP04 code: KCM-CP05
แก้วไก่กลม แก้วไก่เหลี่ยม แก้วมัค ลายชบา แก้วมัค ลายลีลาวดี แก้วพร้อมจานรอง
code: KCM-CP06 code: KCM-CP07 code: KCM-CP08 code: KCM-CP09 code: KCM-CP10
แก้วไก่เล็ก แก้วไก่พร้อมถาดรอง แก้วพร้อมฝา/ถาดรอง แก้วไก่ถาดรอง ชุดแก้วไผ่เหลี่ยม
code: KCM-CP11 code: KCM-CP12 code: KCM-CP13 code: KCM-CP14 code: KCM-CP15
แก้วลายชบาเล็ก แก้วไก่กระบอกจิ๋ว แก้วมีฝาลายกุหลาบ แก้วลายไม้ แก้วลายจักสาน
code: KCM-CP16 code: KCM-CP17 code: KCM-CP18 code: KCM-CP19 code: KCM-CP20
แก้วมัค ลายไผ่มีฝา แก้วมัค ลายไก่มีฝา ชุดแก้วไผ่กลม แก้วกาแฟไก่ แก้วทรงกระบอกกลาง
code: KCM-CP21 code: KCM-CP22 code: KCM-CP23 code: KCM-CP24 code: KCM-CP25
แก้วทรงกระบอกเล็ก แก้ว Espresso Shot แก้วปากกลมก้นเหลี่ยม ถ้วยขนมถ้วย ชุดแก้วเหลี่ยมมน
code: KCM-CP26 code: KCM-CP27 code: KCM-CP28 code: KCM-CP29 code: KCM-CP30
แก้วกาแฟลายซ้อน แก้วมีฝาลายดอก จอกชาไม่มีหู แก้วกาแฟไก่ลีลาวดี ชุดแก้วทรงซ้อนขาว
code: KCM-CP31 code: KCM-CP32 code: KCM-CP33 code: KCM-CP34 code: KCM-CP35
ชุดแก้วเหลี่ยมมนขาว ชุดแก้วกลมขาว จอกน้ำชาไก ถ้วยไฮโล/จอกชาโบราณ ชุดแก้วไก่กลม
แก้วกาแฟลายไก่ แก้วกาแฟลายไก่ แก้วกาแฟลายไก่ แก้วกาแฟลายไก่  
code: KCM-CP36 code: KCM-CP37 code: KCM-CP38 code: KCM-CP39  
แก้วกาแฟไก่ก้นกลม แก้วกาแฟไก่ก้นเหลี่ยม แก้วกาแฟไก่ก้นมน แก้วกาแฟไก่ทรงเอ  
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 054-010 237