ถาดรองแก้ว : KCM-CT Series

code: KCM-CT01 code: KCM-CT02 code: KCM-CT03 code: KCM-CT04 code: KCM-CT05
ถาดรองแก้วหยักไก่ ถาดรองแก้วหัวใจดอกลีลา ถาดรองแก้วทรงหัวใจ ถาดรองแก้วขอบพิมพ์นูน ถาดรองแก้วเรียบลายไผ่
code: KCM-CT06 code: KCM-CT07 code: KCM-CT08 code: KCM-CT09 code: KCM-CT10
ถาดรองแก้วเรียบลายไก่ ถาดรองแก้วหยักลีลา ถาดรองแก้วหยักชบา ถาดรองแก้วหยักสตอเบอรี่ ถาดรองแก้วหยักองุ่น
         
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 53-850 357