ชุดแก้วน้ำ : KCM-CPS Series

code: KCM-CPS01 code: KCM-CPS02 code: KCM-CPS03 code: KCM-CPS04 code: KCM-CPS05
ชุดแก้วราวไม้ ชุดพวงเครื่องปรุง ชุดแก้วจานรองกล่องโชว์ ชุดแก้วเล็กฝาปิดกล่องโชว์ ชุดแก้วใหญ่ฝาปิดกล่องโชว์
       
code: KCM-CPS06        
ชุดโหลเครื่องปรุงรางไม้        
         
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 53-850 357