ถ้วยน้ำจิ้ม : KCM-DB Series

code: KCM-DB01 code: KCM-DB02 code: KCM-DB03 code: KCM-DB04 code: KCM-DB05
ถ้วยน้ำจิ้มทรงใบบัว ถ้วยน้ำจิ้มผิวโค้ง ถ้วยน้ำจิ้มดอกโบตั๋น ถ้วยน้ำจิ้มขอบหยัก ถ้วยน้ำจิ้มรูปปลา
code: KCM-DB06 code: KCM-DB07 code: KCM-DB08 code: KCM-DB09 code: KCM-DB10
ถ้วยน้ำจิ้มทรงสามเหลี่ยม ถ้วยน้ำจิ้มทรงเรือ ถ้วยน้ำจิ้มรูปปลา ถ้วยน้ำจิ้มทรงใบไม้ ถ้วยน้ำจิ้มรูปใบบัว
code: KCM-DB11 code: KCM-DB12 code: KCM-DB13 code: KCM-DB14 code: KCM-DB15
ถ้วยน้ำจิ้มปลา ถ้วยน้ำจิ้มใบเมเปิ้ล ถ้วยน้ำจิ้มใบตำลึง ถ้วยน้ำจิ้มใบบัว ถ้วยน้ำจิ้มทรงฝักบัว
code: KCM-DB16 code: KCM-DB17 code: KCM-DB18 code: KCM-DB19 code: KCM-DB20
ถ้วยน้ำจิ้มรูปหัวใจ ถ้วยน้ำจิ้มแก้มบุ๋ม ถ้วยน้ำจิ้มเปลือกหอย ถ้วยน้ำจิ้มใบตอง ถ้วยน้ำจิ้มจตุรัสโค้ง
code: KCM-DB21 code: KCM-DB22 code: KCM-DB23 code: KCM-DB24 code: KCM-DB25
ถ้วยน้ำจิ้มรี 2 in 1 ถ้วยน้ำจิ้มดอก 5 กลีบ ถ้วยน้ำจิ้มหูปีก ถ้วยน้ำจิ้มทรงฟักทอง ถ้วยน้ำจิ้มใบตองไก่
 
code: KCM-DB26 code: KCM-DB27 code: KCM-DB28 code: KCM-DB29  
ถ้วยน้ำจิ้มเรือลีลาวดี ถ้วยน้ำจิ้มเรือองุ่น ถ้วยน้ำจิ้มใบพัดไก่ ถ้วยน้ำจิ้มดอกโบตั๋นไก่  
         
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 054-010 237