ครกบดยา : KCM-MT Series

     
code: KCM-MT01 code: KCM-MT02      
ครกบดยา 4.5" ครกบดยา 1.5"~3"      
         
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 086-538 7371 , fax:(+66) 53-850 357