Plate : KCM-PT Series

code: KCM-PT01 code: KCM-PT02 code: KCM-PT03 code: KCM-PT04 code: KCM-PT05
จานไก่ก้นลึก 1 จานไก่ก้นตื้น จานขอบยุโรปก้นตื้น จานก้นเว้าลายดอกไม้ จานม้าในสวน
code: KCM-PT06 code: KCM-PT07 code: KCM-PT08 code: KCM-PT09 code: KCM-PT10
จานเรียบผิวมัน จานสีโทนชา จานไก่จตุรัส จานไก่ในสวนก้นตื้น จานไก่โบราณก้นตื้น
code: KCM-PT11 code: KCM-PT12 code: KCM-PT13 code: KCM-PT14 code: KCM-PT15
จานไก่โบราณก้นลึก จานไก่ทรงเหลี่ยม จานรถม้าก้นตื้น จานไก่ทรงเปล จานขอบยุโรปก้นลึก
code: KCM-PT16 code: KCM-PT17 code: KCM-PT18 code: KCM-PT19 code: KCM-PT20
จานทรงเหลี่ยม จานไก่ทรงรี จานศิลาดลทานตะวัน
code: KCM-PT21 code: KCM-PT22 code: KCM-PT23 code: KCM-PT24 code: KCM-PT25
code: KCM-PT26 code: KCM-PT27 code: KCM-PT28 code: KCM-PT29 code: KCM-PT30
       
code: KCM-PT31        
       
       
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 054-010 237