ช้อน : KCM-SP Series

   
code: KCM-SP01 code: KCM-SP02 code: KCM-SP02    
ช้อนขนาดกลาง ช้อนสั้น ช้อนตราไก่    
         
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 086-538 7371 , fax:(+66) 53-850 357