ตุ๊กตามงคล : KCM-DLE Earthen Series
code: KCM-DLE01 code: KCM-DLE02 code: KCM-DLE03 code: KCM-DLE04 code: KCM-DLE05
ตุ๊กตาพระพิฆเนศใหญ่ ตุ๊กตาฮก ลก ซิ่ว ตุ๊กตาฮก ลก ซิ่ว ตุ๊กตาฮก ลก ซิ่ว ตุ๊กตาไซ ชิง เอี้ยะูนั่ง
code: KCM-DLE06 code: KCM-DLE07 code: KCM-DLE08 code: KCM-DLE09 code: KCM-DLE10
ตุ๊กตาพระสังคจายนั่งแท่น ตุ๊กตาพระสังคจายชูทอง ตุ๊กตากวนอูยืน ตุ๊กตากวนอิมทรงช้าง ตุ๊กตาบัญฑิตอุ้มลูกท้อ
code: KCM-DLE11 code: KCM-DLE12 code: KCM-DLE13 code: KCM-DLE14 code: KCM-DLE15
ตุ๊กตาพระพิฆเนศเล็ก ตุ๊กตามังกรถือแก้ว ตุ๊กตามังกรผงาด ตุ๊กตาเต่ามังกร ตุ๊กตากิเลน
code: KCM-DLE16 code: KCM-DLE17 code: KCM-DLE18 code: KCM-DLE19 code: KCM-DLE20
ตุ๊กตาสิงห์ ตุ๊กตาเต่ามังกรเหยียบเงิน ตุ๊กตาสังคจายถือพัด ตุ๊กตาคางคก 3 ขา ตุ๊กตาม้า
code: KCM-DLE21 code: KCM-DLE22 code: KCM-DLE23 code: KCM-DLE24 code: KCM-DLE25
ตุ๊กตาช้าง ตุ๊กตาสุนัขเหยียบทอง ตุ๊กตาไก่คู่ ตุ๊กตาหมูคู่ให้ลาภ ตุ๊กตาเด็กคู่อิงหมอน
code: KCM-DLE26 code: KCM-DLE27 code: KCM-DLE28 code: KCM-DLE29 code: KCM-DLE30
ตุ๊กตาแมวกวักคู่อุ้มทอง ตุ๊กตานกเป็ดน้ำคู่ ตุ๊กตาหนูเหยียบเงิน ตุ๊กตาแมวกวักถุงทอง ตุ๊กตาปี่เซี่ย
   
code: KCM-DLE31 code: KCM-DLE32 code: KCM-DLE33    
ตุ๊กตากุมารกวัก ตุ๊กตานางกวัก ตุ๊กตากวนอิมประทับบัว    
         
         
         
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 53-850 357