ชุดดินเนอร์ : KCM-TBS Series

code: KCM-TBS01 code: KCM-TBS02 code: KCM-TBS03 code: KCM-TBS04 code: KCM-TBS05
ชุดสีขาวล้วน Hotel Premium A Hotel Premium B Hotel Premium C ชุดออเดิร์ฟถาดไม้หมุน
         
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 53-850 357