ชุดสีขาวล้วน : KCM-TBS01 Series

 
Back to ชุดดินเนอร์
code ส่วนประกอบ ขนาด (นิ้ว) ประเภท จำนวน/ชุด weight/set (kg)  
KCM-TBS01 KCM-PT06-A3 11" จาน 1 3  
KCM-PT06-B3 8.5" จาน 1  
KCM-PT06-C3 6" จาน 1  
KCM-BW11-A3 6.5" ชาม 1  
KCM-BW11-B3 4" ชาม 1  
KCM-SP01 5.75" ช้อน 3  
             
code ขนาด (นิ้ว)   ประเภท จำนวน/ชุด weight(kg)  
KCM-TBS01P 11"   จาน 1 0.75  
9"   จาน 1 0.50  
8"   จาน 1 0.40  
6"   จาน 1 0.25  
code ขนาด (นิ้ว) สูง (ซม) ประเภท จำนวน/ชุด weight(kg)  
KCM-TBS01B 8" 6.5 ชาม 1 0.65  
7" 7 ชาม 1 0.60  
5.5" 6.3 ชาม 1 0.35  
4.5" 6 ถ้วย 1 0.25  
4" 5 ถ้วย 1 0.18  
3.5" 4 ถ้วย 1 0.15

 

Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 53-850 357