ขวดพริกไทย : KCM-PS Series

code: KCM-PS01 code: KCM-PS02 code: KCM-PS03 code: KCM-PS04 code: KCM-PS05
คนกอด 2~3" หยิน - หยาง ไข่ สุนัขคู่ ปลาคู่
code: KCM-PS06 code: KCM-PS07 code: KCM-PS08 code: KCM-PS09 code: KCM-PS10
แมวกอดหัวใจ ลิงกอด ไก่กอด หมูกอด เพนกวินกอด
code: KCM-PS11 code: KCM-PS12 code: KCM-PS13 code: KCM-PS14 code: KCM-PS15
เสือกอด หมากอด วัวกอด ม้ากอด แพนด้ากอด
         
         
         
         
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 080-4935261 , fax:(+66) 054-010 237