ขวดพริกไทยคนกอด : KCM-PS01 Series

 
Back to ขวดพริกไทย
code W (cm) L (cm) H (cm) tone color weight/pair (kg)  
KCM-PS01-A1 4 5.5 8 (3") white & green 0.12  
KCM-PS01-A2 4 5.5 8 (3") white & blue 0.12  
KCM-PS01-A3 4 5.5 8 (3") white & yellow 0.12  
KCM-PS01-A4 4 5.5 8 (3") white & pink 0.12  
KCM-PS01-B1 3 4 6 (2.5") white & green 0.05  
KCM-PS01-B2 3 4 6 (2.5") white & blue 0.05  
KCM-PS01-B3 3 4 6 (2.5") white & yellow 0.05  
KCM-PS01-B4 3 4 6 (2.5") white & pink 0.05  
KCM-PS01-C1 2 3 5 (2") white & green 0.03  
KCM-PS01-C2 2 3 5 (2") white & blue 0.03  
KCM-PS01-C3 2 3 5 (2") white & yellow 0.03  
KCM-PS01-C4 2 3 5 (2") white & pink 0.03  
             
Kalaery Co.,Ltd. : 154/21 m.7 T.Chaiyasatarn A.Sarapee, Chiang Mai, Thailand 50140
e-mail: nopadol.ta@gmail.com, tel: (+66) 089-1705627, 086-538 7371 , fax:(+66) 53-850 357